ภาพกิจกรรม
เชิญชวนผู้ปกครอง เข้าศึกษาคู่มือการแจ้งเหตุการปฏิบัติการใช้ Platform ของแบบ MOE Safety Center
สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
 
IMG-LOGO
 

คู่มือ MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย

 

 
 

สำหรับระบบ MOE Safety Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ 

 

 

          ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกําลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ

 

 

ทั้งนี้เด็กและเยาวชนหรือผู้ปกครองประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทางอาทิ Application MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.com , LINE @MOESafetyCenter หรือที่ call center 0-2126-6565

 

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://thainews.prd.go.th

--------------------------------------------------------------
 
คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์ม ความปลอดภัยสถานศึกษา
(MOE Safety Center) โดยระบบ Chan 1 Education Platform
 
 
 

Leave a Comment

 

 
 
MOE SAFETY CENTER

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
 

IMG

 
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,07:45   อ่าน 47 ครั้ง