เอกสารงานวิจัยเพื่อการศึกษา
การพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กปฐมวัย โดยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง งานประเพณี แข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2566,07:02   อ่าน 86 ครั้ง