ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเด็กที่สมัครเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ที่ 24 / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเด็กที่สมัครเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 ขวบ) ปีการศึกษา 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,09:23   อ่าน 412 ครั้ง