ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 66
การประกวดบรรยายธรรมประจำปี พ.ศ.2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 18)
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เข้ารับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ My Idol
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 66
ชำระเงินบำรุงการศึกษาออนไลน์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
16 พ.ค.2566 ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนของการเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 66
16 พ.ค.2566 เปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 66
แจ้งการรับสมุดนักเรียน
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 66
การชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน ระดับชั้น ป.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รับเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566 (รับเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้และนักเรียนเข้าเรียนเงื่อนไขพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากและนักเรียนเข้าเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้ และเงื่อนไขพิเศษ ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์จับฉลาก นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่้ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ SMT และ MEP ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ SMT และ MEP
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบ เตรียมสอบเข้า ป.1 Pre-Anbptl
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66