ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Co2 Calculator ของ กฟผ. เพื่อศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 01 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบ เตรียมสอบเข้า ป.1 Pre-Anbptl 26 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อห้องสอบ เตรียมสอบเข้า ป.1 Pre-Anbptl ปีการศึกษา 2565 19 ม.ค. 66
ตรวจสอบห้องสอบและดาวน์โหลดใบสมัคร Pre-Anbptl 11 ม.ค. 66
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-AnbPtl 21 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง การทดสอบความสามารถทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสอบเข้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Pre – Anbptl) ปีการศึกษา 2566 01 ธ.ค. 65
ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 08 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ป.4 04 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 05 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีจับฉลาก 01 มี.ค. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
บันทึกสถิตินักเรียนประจำเดือน
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคม
เดือนกันยายน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ