ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงาน "สรรพศาสตร์ สื่อประสาน อนุบาลพัทลุง" ในวันเสาร์ที่ 16 ก.พ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุ (อ่าน 101) 04 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน (อ่าน 88) 03 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ (10 - 15 มกราคม 2562) (อ่าน 138) 02 ม.ค. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 395) 13 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 347) 12 ก.ค. 61
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 334) 03 ก.ค. 61
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ (อ่าน 305) 02 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ (อ่าน 278) 27 มิ.ย. 61
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 347) 13 มิ.ย. 61
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 175) 19 พ.ค. 61