ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 49) 01 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบ เตรียมสอบเข้า ป.1 Pre-Anbptl (อ่าน 4) 26 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อห้องสอบ เตรียมสอบเข้า ป.1 Pre-Anbptl ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 389) 19 ม.ค. 66
ตรวจสอบห้องสอบและดาวน์โหลดใบสมัคร Pre-Anbptl (อ่าน 13) 11 ม.ค. 66
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-AnbPtl (อ่าน 20) 21 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง การทดสอบความสามารถทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสอบเข้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Pre – Anbptl) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1133) 01 ธ.ค. 65
ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1242) 08 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ป.4 (อ่าน 1313) 04 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (อ่าน 4093) 05 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีจับฉลาก (อ่าน 4072) 01 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (อ่าน 4431) 19 ก.พ. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2565 (เงื่อนไขพิเศษ) (อ่าน 4286) 19 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีจับฉลาก (อ่าน 4166) 18 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) (อ่าน 4607) 14 ก.พ. 65
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) (อ่าน 4431) 10 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) (อ่าน 4197) 10 ก.พ. 65
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5331) 04 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนจับฉลากได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4666) 15 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4725) 06 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4876) 22 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนจับฉลากได้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4791) 04 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5202) 26 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7346) 02 มี.ค. 64
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 7765) 30 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 7319) 29 พ.ย. 63
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 7541) 20 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ เทศกาลวันสารทเดือนสิบ (อ่าน 7523) 16 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (อ่าน 7212) 21 ก.ค. 63